E+Capacity

Uw (laadpaal)parking

van de toekomst

Slimme laadpalen installeren en het energiegebruik optimaal regelen is één ding, maar de gebruikers de parkingplaatsen met een laadpaal optimaal laten gebruiken is ook belangrijk. Wanneer een gebruiker een parkeerplaats met laadpaal een hele dag bezet, leidt dit tot onnodige frustraties en een onterecht gebrek aan capaciteit.

Efficiënt gebruik van uw (laadpaal)parking

Onze E+Capacity-oplossing

Het E+Capacity platform is een slim parkeer- en laadplatform voor social charging. Het optimaliseert het gebruik van uw laadpalen, en indien gewenst ook van uw parkeerplaatsen.

Een intelligent rotatiesysteem stuurt de bestuurders van elektrische voertuigen van parkeerplaats naar de laadplaats en terug. Op die manier worden de laadpalen optimaal gebruikt en hoeft u geen extra palen te installeren.

Dit laatste is trouwens meestal géén oplossing: er zullen nooit voldoende laadpunten zijn voor elk elektrisch voertuig. En zelfs als dat wel gebeurt, is er onvoldoende vermogen om alle voertuigen tegelijk te laden.
Daarom zorgt dit smart social charging platform ervoor dat beschikbare plaatsen optimaal gebruikt worden.
Concreet stuurt E+Capacity via een intelligent rotatiesysteem bestuurders van elektrische voertuigen naar vrijgekomen laadpaalplaatsen. Als de wagen opgeladen is, vraagt het systeem hen om deze terug te verlaten en voorziet daarvoor een vrije parkeerplaats.

Slim parkeerplatform = nieuwe inkomsten

Met de toename van hybride werken vermindert het gebruik van uw parkeerterreinen. Huurders en medewerkers willen weliswaar altijd plek ter beschikking hebben, maar u maakt liefst optimaal gebruik van uw parkeerplaatsen.

Met E+Capacity combineert u de twee: van parkeerplaatsen en laadpunten reserveren, over pay-per-use-gebruik tot automatische nummerplaatherkenning … zo maakt u uw diensten makkelijker beschikbaar voor huurders en medewerkers, maar ook voor buitenstaanders. En die laatste zorgen voor nieuwe inkomsten, want E+Capacity maakt de publieke beschikbaarstelling van uw parkeerterreinen en laadpalen mogelijk.

E+Capacity biedt een totaal ontzorgende oplossing voor een selfservice parkeer- en laadpaalbeheerssysteem.
Zonder eigen investering, maar mét:

 • Hoog niveau van gebruiksvriendelijkheid met een smartphone app
 • Webbased en dus van overal toegankelijk platform

 • Mogelijke extra inkomsten dankzij

  • Winst op de laadbeurten
  • Verhuur van shared parkeer- en laadplaatsen
  • Beheer van off-street parking
 • Makkelijke integratie met bestaande hardware en bestaande applicaties zoals toegangscontrole, werkplektoewijzingen, HR-systemen, …

 • Realtime beschikbare data over de bezetting van parkeer- en laadspots